ΑΠΟΘΕΙΩΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ V ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Περίοδος εκτέλεσης:  Μάιος 2021 – Σε εξέλιξη 

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.

Ανάδοχος: ΑΒΑΞ Α.Ε.

Τοποθεσία: Κοζάνη

Περιγραφή εργασιών: Εγκατάσταση αγωγών Busducts για το σύστημα Αποθείωσης καυσαερίων Μονάδας V στον Α.Η.Σ. Αγίου Δημητρίου.

ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V

Περίοδος εκτέλεσης:  Δεκέμβριος 2017 – Σε εξέλιξη 

Ανάδοχος: ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Πτολεμαΐδα

Περιγραφή εργασιών: Εργασίες ηλεκτρολογικής ανέγερσης στις κεντρικές και κύριες δομές του έργου (εγκαταστάσεις λέβητα, μηχανοστάσιο, κύριο ηλεκτροστάσιο, αυλή μετασχηματιστών) στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V, ισχύος 660 MW. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στα κτίρια ΚΤ4-ΚΤ1Α. Δοκιμές & θέση σε λειτουργία.

BOEHRINGER INGELHEIM

Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 2012 – Σε εξέλιξη

Ανάδοχος: ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Κύριος του Έργου: BOEHRINGER INGELHEIM

Τοποθεσία: Κορωπί Αττικής

Περιγραφή εργασιών: Ηλεκτρολογικές εργασίες κατά την επέκταση – αναβάθμιση του συγκροτήματος Κορωπίου της Boehringer Ingelheim Hellas Α.Ε.

ΑΠΟΘΕΙΩΣΗ ΚΥΠΡΟΥ

Περίοδος εκτέλεσης:  Δεκέμβριος 2017 – Σε εξέλιξη 

Ανάδοχος: ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Πτολεμαΐδα

Περίοδος εκτέλεσης: Οκτώβριος 2019 – Σε εξέλιξη

Ανάδοχος: ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Κύριος του Έργου: ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (Α.Η.Κ.)

Τοποθεσία: Βασιλικός-Κύπρος

Περιγραφή εργασιών: Εργασίες ηλεκτρολογικής ανέγερσης και δοκιμών στις Μονάδες 1&2 στον ΑΗΚ Βασιλικός Κύπρου.