Ανεμογεννήτριες

ΒΕΡΜΙΟ

Περίοδος εκτέλεσης: 2017

Ανάδοχος: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

Τοποθεσία: Κοζάνη

Περιγραφή εργασιών: Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση είκοσι τριών (23) ανεμογεννητριών.

1/5

ΦΕΡΕΣ ΕΒΡΟΥ

Περίοδος εκτέλεσης: 2010

Ανάδοχος: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

Τοποθεσία: Φέρες

Περιγραφή εργασιών: Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση πέντε (5) ανεμογεννητριών.

1/11

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Περίοδος εκτέλεσης: 2008–2009

Ανάδοχος: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

Τοποθεσία: Μαυροβούνι

Περιγραφή εργασιών: Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση είκοσι τριών (23) ανεμογεννητριών

1/5