ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

1/1

Εφεδρικός φωτισμός

Περίοδος εκτέλεσης: 1989

Ανάδοχος: ΒΙΟΚΑΤ

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Αμύνταιο Φλώρινας

Περιγραφή εργασιών: Εγκατάσταση εφεδρικού φωτισμού στις μονάδες Ι/ΙΙ του ΑΗΣ Αμυνταίου.

 

Καθοδική προστασία

Περίοδος εκτέλεσης: 1999

Ανάδοχος: ALSTHOM ATLANTIQUE 

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Αμύνταιο Φλώρινας

Περιγραφή εργασιών: Εγκατάσταση καθοδικής προστασίας στις μονάδες Ι/ΙΙΙ του ΑΗΣ Αμυνταίου.

ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1/5

1/8

1/5

Σύστημα ταινιόδρομων Μονάδας V

Περίοδος εκτέλεσης: 1994-1996

Ανάδοχος: ΜΕΤΚΑ

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Κοζάνη

Περιγραφή εργασιών: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος ταινιόδρομων ιπτάμενης και υγρής τέφρας.

 

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Μονάδος V 

Περίοδος εκτέλεσης: 1995-1996

Ανάδοχος: ΑΕΓΕΚ

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Κοζάνη

Περιγραφή εργασιών: Εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού, τηλεφώνων, μεγαφώνων, πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού.

 

Εκκαπνισμός λεβήτων μονάδων ΙΙΙ &IV

Περίοδος εκτέλεσης: 1997-1999

Ανάδοχος: ΜΕΤΚΑ

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Κοζάνη

Περιγραφή εργασιών: Αυτοματοποίηση του συστήματος εκκαπνισμού των λεβήτων.

 

Αποκατάσταση Μηχανοστασίου Μονάδας ΙΙ

Περίοδος εκτέλεσης: 2000-2001

Ανάδοχος: Κ/Ξ ALSTOM-ΜΕΤΚΑ

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Κοζάνη

Περιγραφή εργασιών: Ηλεκτρολογική αποκατάσταση του κατεστραμμένου από πυρκαγιά μηχανοστασίου.

Ηλεκτροστατικά φίλτρα Μονάδων I – IV 

Περίοδος εκτέλεσης: 2005–2007

Ανάδοχος: RODAX

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Κοζάνη

Περιγραφή εργασιών: Αναβάθμιση ηλεκτροστατικών φίλτρων στις Μονάδες Ι – IV. 

 

Αναβάθμιση του DCS στις μονάδες III&IV

Περίοδος εκτέλεσης: 2007

Ανάδοχος: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Κοζάνη

Περιγραφή εργασιών: Αναβάθμιση του DCS (Distributed Control System ).

 

Αναλυτές καυσαερίων

Περίοδος εκτέλεσης: 2008

Ανάδοχος: TCB

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Κοζάνη

Περιγραφή εργασιών: Εγκατάσταση αναλυτών καυσαερίων για μετρήσεις ρύπων.

ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

1/5

Σύστημα επεξεργασίας ιπτάμενης

τέφρας Μονάδας IV

Περίοδος εκτέλεσης: 1994–1996

Ανάδοχος: ΑΕΓΕΚ

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Πτολεμαΐδα

Περιγραφή εργασιών: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας.

Βοηθητικός μετασχηματιστής

Μονάδας IV

Περίοδος εκτέλεσης: 1995

Ανάδοχος: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Πτολεμαΐδα

Περιγραφή εργασιών: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση του κατεστραμμένου βοηθητικού Μ/Σ.

Καθοδική προστασία Μονάδας IV

Περίοδος εκτέλεσης: 1996

Ανάδοχος: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Πτολεμαΐδα

Περιγραφή εργασιών: Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της καθοδικής προστασίας.

ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ

1/1

Ηλεκτρολογικές εργασίες Μονάδας

Περίοδος εκτέλεσης: 2002-2003

Ανάδοχος: ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Μελίτη-Φλώρινα

Περιγραφή εργασιών: Εγκατάσταση πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης, καθοδικής προστασίας. Δοκιμές και θέση σε λειτουργία του κλιματισμού.

Ηλεκτρολογικές εργασίες Μονάδας

Περίοδος εκτέλεσης: 2000 

Ανάδοχος: ABB

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Μελίτη - Φλώρινα

Περιγραφή εργασιών: Εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας.

Ηλεκτρολογικές εργασίες πύργου ψύξης

Περίοδος εκτέλεσης: 2001-2002

Ανάδοχος: BLACKE-DURR ENERGIETECHNIK Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η

Τοποθεσία: Μελίτη-Φλώρινα

Περιγραφή εργασιών: Ηλεκτρολογική μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος φωτισμού και πυροφραγμάτων.

ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

P9120420
P9120420

P9120408
P9120408

image-3
image-3

P9120420
P9120420

1/9

1/5

Ταινιόδρομοι Μονάδας IV

Περίοδος εκτέλεσης: 1991-1993

Ανάδοχος: AEG ΕΛΛΑΣ

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Μεγαλόπολη

Περιγραφή εργασιών: Εγκατάσταση φωτισμού, γείωσης και συστήματος ελέγχου για την μεταφορά τέφρας και λιγνίτη.

Κτίριο σπαστήρων λιγνίτη Μονάδας IV

Περίοδος εκτέλεσης: 1994-1996

Ανάδοχος: Κ/Ξ HARTMAN&BROWN-ΒΙΟΚΑΤ

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Μεγαλόπολη

Περιγραφή εργασιών: Αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στο κτήριο των σπαστήρων λιγνίτη.

Αποθείωση Μονάδας III

Περίοδος εκτέλεσης: 2009-2010

Ανάδοχος: ABB

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Μεγαλόπολη

Περιγραφή εργασιών: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος αποθείωσης.

Αναλυτές καυσαερίων στις Μονάδες

Ι έως IV 

Περίοδος εκτέλεσης: 2008

Ανάδοχος: TCB

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Μεγαλόπολη

Περιγραφή εργασιών: Εγκατάσταση αναλυτών καυσαερίων για μετρήσεις ρύπων.

ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

1/7

Λεβητοστάσιο Μονάδας ΙΙ

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2009 - Μάρτιος 2009

Ανάδοχος: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Κοζάνη

Περιγραφή εργασιών: Ηλεκτρολογική αποκατάσταση των ζημιών πυρκαγιάς στο Λεβητοστάσιο της Μονάδος ΙΙ.