ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP

Περίοδος εκτέλεσης: Απρίλιος 2019–Δεκέμβριος 2019

Ανάδοχος: Κ/Ξ RENCO-ΤΕΡΝΑ

Τοποθεσία: Bilisht-Αλβανία

Περιγραφή εργασιών: Εργασίες ανέγερσης οργάνων, τερματισμός οπτικών ινών, έλεγχος, δοκιμές & θέση σε λειτουργία του σταθμού συμπίεσης.

ΔΙΑΔΥΜΑ ΣΔΙΤ

Περίοδος εκτέλεσης: Νοέμβριος 2016–Οκτώβριος 2017

Ανάδοχος: ΗΛΕΚΤΩΡ

Τοποθεσία: Κοζάνη

Περιγραφή εργασιών: Ηλεκτρολογικές εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου.

1/7

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Περίοδος εκτέλεσης:Απρίλιος 2011–Μάιος 2013

Ανάδοχος: ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Κύριος του Έργου: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Τοποθεσία: Ελευσίνα Αττικής

Περιγραφή εργασιών: Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων & εγκαταστάσεων οργάνων στην Περιοχή 1 για την αναβάθμιση των διυλιστηρίων Ελευσίνας.

1/8

Διυλιστήριο Ασπροπύργου

Περίοδος εκτέλεσης:2009

Κύριος του Έργου: ΕΛΙΝ Α.Ε.

Τοποθεσία: Ασπρόπυργος

Περιγραφή εργασιών: Τοποθέτηση και σύνδεση καλωδίων μέσης & χαμηλής τάσης.

Αλουμίνιο της Ελλάδος

Περίοδος εκτέλεσης:2009

Κύριος του Έργου: ΜΕΤΚΑ .

Τοποθεσία: Άγιος Νικόλαος Βοιωτίας

Περιγραφή εργασιών: Εγκατάσταση οργάνων στην Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου.

1/1

ΙΘΑΚΗ Α.Ε.

Περίοδος εκτέλεσης: Ιούνιος 2008 – Νοέμβριος 2008

Ανάδοχος: ΙΘΑΚΗ Α.Ε.

Τοποθεσία: Κοζάνη

Περιγραφή εργασιών: Ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση σταθμού βιολογικού καθαρισμού στην ΒΙ.ΠΕ Κοζάνης.

1/6

 

Δήμος Κοζάνης

Περίοδος εκτέλεσης:Σεπτέμβριος 2008 – Νοέμβριος 2008

Ανάδοχος:  ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ

Τοποθεσία: Κοζάνη

Περιγραφή εργασιών: Ηλεκτρολογική ανέγερση αντλιοστασίου τηλεθέρμανσης στη ζώνη ενεργού πολεοδομίας (ΖΕΠ).

ΕΛΙΝ Βιοκαύσιμα Α.Ε.

Περίοδος εκτέλεσης: Δεκέμβριος 2006 – Ιούλιος 2007

Ανάδοχος: ΕΛΙΝ Α.Ε.

Τοποθεσία: Βόλος

Περιγραφή εργασιών: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση μονάδας παραγωγής μεθυλεστέρων.

1/12

Δήμος Κοζάνης

Περίοδος εκτέλεσης: 2004–2006

Ανάδοχος: ΠΡΟΤΕΚΑΤ

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Υ.Α.

Τοποθεσία: Κοζάνη & Ευρύτερη περιοχή δήμου Κοζάνης

Περιγραφή εργασιών: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση νέων αντλιοστασίων για την πόλη της Κοζάνης.

ALFA-ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Περίοδος εκτέλεσης: 1996

Ανάδοχος: ALFA-ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ

Τοποθεσία: Κοζάνη

Περιγραφή εργασιών: Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο κατεψυγμένων προϊόντων.

1/1

ΦΑΓΕ Α.Ε.

Περίοδος εκτέλεσης: 1999

Ανάδοχος: ΦΑΓΕ Α.Ε.

Τοποθεσία: Φλώρινα

Περιγραφή εργασιών: Ηλεκτρολογική μελέτη και εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας γάλακτος.

1/1

 

DOW ΧΗΜΙΚΗ ΕΛΛΑΣ

Περίοδος εκτέλεσης: 1988

Ανάδοχος: DOW ΕΛΛΑΣ

Τοποθεσία: Λαύριο

Περιγραφή εργασιών: Αυτοματοποίηση των μονάδων Styrofoam&Pelaspan.

1/1

© 2020 Ηλεκτροτεχνική ΑΤΕΒΕ - electrot@otenet.gr