Ανθρώπινο δυναμικό

    Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί για την Ηλεκτροτεχνική ΑΤΕΒΕ πολύ βασικό παράγοντα της επίτευξης των στόχων της. Η εταιρεία διαθέτει μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη και διατήρηση ικανών στελεχών καθώς και στην συνεχή εκπαίδευση τους. Ο αριθμός των εργαζομένων για τα τελευταία πέντε χρόνια δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

scxdzc.jpg

Διοικητικό Προσωπικό

Υπάλληλοι γραφείου - Λογιστήριο

Διπλωματούχοι Μηχανικοί

Υπομηχανικοί

Εργοδηγοί

Ηλεκτρολόγοι

Μονταδόροι

Συγκολλητές

Βοηθοί Ηλεκτρολόγοι

Βοηθοί Μονταδόροι

Χειριστές Ανυψωτικών

Οδηγοί

Τεχνίτες Οχημάτων

Αποθηκάριοι

Ανειδίκευτοι Εργάτες

ΣΥΝΟΛΟ