Στοιχεία επικοινωνίας

Επωνυμία: VK & GK ELECTROTECHNIKI CYPRUS LTD

Διεύθυνση: Ιουστινιανού 5, Κίτι, Λάρνακα, Κύπρος

Τ.Κ.: 7550 

Τηλέφωνο: +35 724427249

Fax: +35724427248

email: electrot@otenet.gr

© 2020 Ηλεκτροτεχνική ΑΤΕΒΕ - electrot@otenet.gr