Οργανόγραμμα

QHLP06-E04
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΔΟΚΙΜΩΝ

ΥΠ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

& ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

© 2020 Ηλεκτροτεχνική ΑΤΕΒΕ - electrot@otenet.gr