Οργανόγραμμα

QHLP06-E04
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΔΟΚΙΜΩΝ

ΥΠΕΥΘΝΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

& ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΑΠΟΘΗΚΩΝ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

© 2020 Ηλεκτροτεχνική ΑΤΕΒΕ - electrot@otenet.gr