Οργανόγραμμα
New Bitmap image.bmp

QHLP06-E04
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΥΠ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
& ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

12043319-details-of-security-tape-use-fo
ISO 9001_3cm.jpg
logo.png