Οργανόγραμμα
organ.png

QHLP06-E04
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΔΟΚΙΜΩΝ

ΥΠ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
& ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

12043319-details-of-security-tape-use-fo