Ταινιόδρομοι & Υποσταθμός 150/20kV.

Περίοδος εκτέλεσης: 1988-1990

Ανάδοχος: Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΟΜ-ΕΤΕΚΑ

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Κοζάνη

Περιγραφή εργασιών: Δοκιμές και θέση σε λειτουργία οκτώ ταινιόδρομων με πλήρως αυτοματοποιημένες κεφαλές οδήγησης (9.5km). Ηλεκτρολογική ανέγερση Υ/Σ 150/20 kV.

Πύργος Ελέγχου Ταινιόδρομων (Π.Ε.Τ).

Περίοδος εκτέλεσης: 1988-1990

Ανάδοχος: ΑΜΠΕΡ

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Κοζάνη

Περιγραφή εργασιών: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση του πύργου ελέγχου ταινιόδρομων.

 

Ταινιόδρομοι τέφρας.

Περίοδος εκτέλεσης: 1994-1996

Ανάδοχος: GROUPSCHNEIDER

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Κοζάνη

Περιγραφή εργασιών: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και εγκατάσταση οργάνων σε τρεις ταινιόδρομους τέφρας.

 

Ταινιόδρομοι & Πύργος Ελέγχου.

Περίοδος εκτέλεσης: 1997-1999

Ανάδοχος: ΑΜΠΕΡ

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Κοζάνη

Περιγραφή εργασιών: Αυτοματοποίηση των ταινιόδρομων με PLC. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση του πύργου ελέγχου.

1/1

ΚΑΡΔΙΑ

Ταινιόδρομοι.

Περίοδος εκτέλεσης: 1991-1993

Ανάδοχος: Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΟΜ-ΕΤΕΚΑ

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Μεγαλόπολη

Περιγραφή εργασιών: Δοκιμές και θέση σε λειτουργία εννέα ταινιόδρομων. Παρακολούθηση κατά την εμπορική λειτουργία.

Πύργος ελέγχου ταινιοδρόμων.

Περίοδος εκτέλεσης: 1991-1993

Ανάδοχος: ΕΤΕΚΑ

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Μεγαλόπολη

Περιγραφή εργασιών: Ηλεκτρομηχανολογική ανέγερση πύργου ελέγχου ταινιόδρομων. Δοκιμές και θέση σε λειτουργία.

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

1/1

Πύργος ελέγχου ταινιοδρόμων Νοτίου Πεδίου

Περίοδος εκτέλεσης: 2004-2006

Ανάδοχος: ABB

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Κοζάνη

Περιγραφή εργασιών: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση πύργου ελέγχου. Εγκατάσταση οπτικών ινών.

Ταινιοσταθμοί Νοτιοδυτικού Πεδίου

Περίοδος εκτέλεσης: 2007-2010

Ανάδοχος: ΜΕΤΚΑ

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Κοζάνη

Περιγραφή εργασιών: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξήντα ενός ταινιοσταθμών.

ΝΟΤΙΟ & ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

1/1

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

1/1

 

Ταινιόδρομοι.

 

Περίοδος εκτέλεσης: 1988-1990

Ανάδοχος: ΙΝΤΡΑΚΟΜ

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Αμύνταιο Φλώρινας

Περιγραφή εργασιών: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση & θέση σε λειτουργία τεσσάρων ταινιοδρόμων.

ΜΑΥΡΟΠΗΓΗ

Πύργος ελέγχου ταινιοδρόμων (Π.Ε.Τ)

 

Περίοδος εκτέλεσης: 2000-2003

Ανάδοχος: ΑΜΠΕΡ

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Μαυροπηγή Κοζάνης

Περιγραφή εργασιών: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση πύργου ελέγχου.

1/1

 

Πέδηση ταινιοδρόμων.

 

Περίοδος εκτέλεσης: 2000-2003

Ανάδοχος: ALSTOM

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Κοζάνη

Περιγραφή εργασιών: Εγκατάσταση ηλεκτρικής πέδης ταινιοδρόμων.

ΚΥΡΙΟ ΠΕΔΙΟ

images
images

images
images

1/1
ΟΡΥΧΕΙΑ