ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

1/17

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ V

Περίοδος εκτέλεσης: Αύγουστος 2012–Νοέμβριος 2015

Ανάδοχος: ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.  

Τοποθεσία: Μεγαλόπολη Αρκαδίας

Περιγραφή εργασιών: Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία της νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 800 MW.

 

 

ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ

Περίοδος εκτέλεσης: Φεβρουάριος 2012–Σεπτέμβριος 2013

Ανάδοχος: ΜΕΤΚΑ

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.  

Τοποθεσία: Αλιβέρι Ευβοίας

Περιγραφή εργασιών: Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία της μονάδας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 420 MW.

 

1/14

 

BRAZI ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Περίοδος εκτέλεσης: Δεκέμβριος 2010–Απρίλιος 2011

Ανάδοχος: ΜΕΤΚΑ   

Τοποθεσία: Brazi Ρουμανίας

Περιγραφή εργασιών: Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία της νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 860 MW.

 

1/5

 

ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΗΒΑ

Περίοδος εκτέλεσης: Ιούνιος 2008–Σεπτέμβριος 2010

Ανάδοχος: ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Κύριος του Έργου: ΗΡΩΝ

Τοποθεσία: Θήβα

Περιγραφή εργασιών: Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία της νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 435 MW.

1/8

 

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περίοδος εκτέλεσης: 2005

Ανάδοχος: ΑΕΓΕΚ .

Κύριος του Έργου: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Περιγραφή εργασιών: Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση και δοκιμές BMS, πυρανίχνευσης και εγκατάσταση γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας στον υποσταθμό και σε διάφορα κτίρια της νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου.

1/5

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.

Περίοδος εκτέλεσης: 2000–2001

Ανάδοχος: ΑΕΓΕΚ

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Κομοτηνή

Περιγραφή εργασιών: Εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας, πυρανίχνευσης, BMS και εργασίες ανέγερσης οργάνων στην μονάδα διαχείρισης αποβλήτων και στο αντλιοστάσιο.

1/1

 

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

Περίοδος εκτέλεσης: 1997–1999

Ανάδοχος: ΜΕΤΚΑ

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία: Λαύριο

Περιγραφή εργασιών: Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση μονάδων ΙΙΙ, IV.

1/1