ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΥΗΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Περίοδος εκτέλεσης: 2006–2007

Ανάδοχος: ΜΕΤΚΑ

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.  

Τοποθεσία: Κοζάνη

Περιγραφή εργασιών: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία.

 

1/1

ΥΗΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Περίοδος εκτέλεσης: 1997–1998

Ανάδοχος: Δ.Ε.Η.   

Τοποθεσία: Δράμα

Περιγραφή εργασιών: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία.

 

1/1