ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ Υ.Τ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

1/9

ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ

Περίοδος εκτέλεσης: 2012–2013

Ανάδοχος: ΜΕΤΚΑ

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.  

Τοποθεσία: Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου Αλιβερίου

Περιγραφή εργασιών: Ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση του υποσταθμού κλειστού τύπου 150/20 kV.

1/5

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περίοδος εκτέλεσης: 2003

Ανάδοχος: ALSTOMHELLAS

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.  

Τοποθεσία: Παλαιό Φάληρο Αττικής

Περιγραφή εργασιών: Ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση του υποσταθμού κλειστού τύπου 150/20 kV.

655px-Dei_logo
655px-Dei_logo

655px-Dei_logo
655px-Dei_logo

1/1

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περίοδος εκτέλεσης: 2002

Ανάδοχος: AREVA

Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η.  

Τοποθεσία: Κορυδαλλός-Αθήνα

Περιγραφή εργασιών: Ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση του υποσταθμού κλειστού τύπου 150/20 kV.