Γεωγραφική παρουσία

    Στον παρακάτω χάρτη μπορείτε να δείτε ορισμένες από τις περιοχές όπου η ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ υλοποίησε κάποια από τα πιο αντιπροσωπευτικά της έργα. (Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό των έργων επισκεφτείτε στην ενότητα "Έργα" τις κατηγορίες "Ολοκληρωμένα έργα" κι "Έργα σε εξέλιξη".)