ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
HASSIR’MEL – ΑΛΓΕΡΙΑ
HASSIR’MEL – ΑΛΓΕΡΙΑ

HASSIR’MEL – ΑΛΓΕΡΙΑ
HASSIR’MEL – ΑΛΓΕΡΙΑ

1/1

HASSIR’MEL – ΑΛΓΕΡΙΑ

Περίοδος εκτέλεσης: 2014

Ανάδοχος: Κ/Ξ POWERPROJECTS-METKA

Τοποθεσία: HassiR’mel-Αλγερία

Περιγραφή εργασιών: Επίβλεψη ηλεκτρολογικών εργασιών και δοκιμές είκοσι τεσσάρων τουρμπινών αερίου συνολικής ισχύος 481 MW.

ΣΑΜΡΑ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ
ΣΑΜΡΑ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ

ΣΑΜΡΑ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ
ΣΑΜΡΑ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ

1/1

ΣΑΜΡΑ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ

Περίοδος εκτέλεσης: 2013

Ανάδοχος: Κ/Ξ POWER PROJECTS-METKA

Τοποθεσία: Σάμρα-Ιορδανία

Περιγραφή εργασιών: Επίβλεψη ηλεκτρολογικών εργασιών κατά την κατασκευή της μονάδας παραγωγής ηλεκτρισμού 140 MW.

DENIZLI ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Περίοδος εκτέλεσης: 2012-2014

Ανάδοχος: Κ/Ξ POWER PROJECTS-ΜΕΤΚΑ

Τοποθεσία: Denizli-Τουρκία

Περιγραφή εργασιών: Επίβλεψη ηλεκτρολογικών εργασιών, δοκιμές και θέση σε λειτουργία κατά την κατασκευή της μονάδας συνδυασμένου κύκλου 700 MW.

DENIZLI ΤΟΥΡΚΙΑΣ
DENIZLI ΤΟΥΡΚΙΑΣ

DENIZLI ΤΟΥΡΚΙΑΣ
DENIZLI ΤΟΥΡΚΙΑΣ

1/1

ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Περίοδος εκτέλεσης: 2012-2013

Ανάδοχος: Κ/Ξ POWER PROJECTS-ΜΕΤΚΑ

Τοποθεσία: Σαμψούντα-Τουρκία

Περιγραφή εργασιών: Επίβλεψη ηλεκτρολογικών εργασιών, δοκιμές και θέση σε λειτουργία κατά την κατασκευή της μονάδας συνδυασμένου κύκλου 2x440 MW.

ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

1/1

DEIR ALI ΣΥΡΙΑΣ

Περίοδος εκτέλεσης: 2012

Ανάδοχος: ΜΕΤΚΑ

Τοποθεσία: Deir Ali-Συρία

Περιγραφή εργασιών: Επίβλεψη ηλεκτρολογικών εργασιών κατά την κατασκευή, δοκιμές και θέση σε λειτουργία της μονάδας συνδυασμένου κύκλου 700 MW.

DEIRALI ΣΥΡΙΑΣ
DEIRALI ΣΥΡΙΑΣ

DEIRALI ΣΥΡΙΑΣ
DEIRALI ΣΥΡΙΑΣ

1/1