ΓΕΡΑΝΟΙ RMG
(RAIL MOUNTED GANTRY)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Περίοδος εκτέλεσης: 2012

Ανάδοχος: ΡΟΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ

Κύριος του Έργου: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ο.Λ.Π.)

Τοποθεσία: Προβλήτα 3 λιμένα Πειραιώς

Περιγραφή εργασιών: Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, έλεγχος και δοκιμές έξι γερανών RMG.

1/11

1/12

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Περίοδος εκτέλεσης: 2008-2010

Ανάδοχος: ΡΟΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ

Κύριος του Έργου: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ο.Λ.Π)

Τοποθεσία: Προβλήτα 1 λιμένα Πειραιώς

Περιγραφή εργασιών: Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, έλεγχος και δοκιμές οκτώ γερανών RMG.

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Περίοδος εκτέλεσης: 2008

Ανάδοχος: ΡΟΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ

Τοποθεσία: Κυλλήνη Ηλείας

Περιγραφή εργασιών: Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, έλεγχος και δοκιμές δύο γερανών RMG.

1/6