ΓΕΡΑΝΟΙ STS
(SHIP TO SHORE)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Περίοδος εκτέλεσης: 2013

Ανάδοχος: ΡΟΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ

Κύριος του Έργου: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ο.Λ.Π.)

Τοποθεσία:Προβλήτα 1 λιμένα Πειραιώς

Περιγραφή εργασιών: Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, έλεγχος και δοκιμές τριών γερανών STS.

1/13

TARTOUS ΣΥΡΙΑΣ

Περίοδος εκτέλεσης: 2010

Ανάδοχος: ΡΟΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ

Κύριος του Έργου: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ο.Λ.Π)

Τοποθεσία: Λιμένας Πειραιώς

Περιγραφή εργασιών: Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, έλεγχος και δοκιμές δύο γερανών STS.

1/8