ΓΕΡΑΝΟΙ STS
(SHIP TO SHORE)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Περίοδος εκτέλεσης: 2013

Κύριος του Έργου: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ο.Λ.Π.)

Ανάδοχος: ΡΟΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ Τοποθεσία:Προβλήτα 1 λιμένα Πειραιώς

Περιγραφή εργασιών: Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, έλεγχος και δοκιμές τριών γερανών STS.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/13

TARTOUS ΣΥΡΙΑΣ

Περίοδος εκτέλεσης: 2010

Κύριος του Έργου: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ο.Λ.Π)

Ανάδοχος: ΡΟΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ Τοποθεσία: Λιμένας Πειραιώς

Περιγραφή εργασιών: Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, έλεγχος και δοκιμές δύο γερανών STS.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8